W 2022 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach dotację na zakup nowości w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”
W bieżącym roku jest to kwota 7 000,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

O nowościach zakupionych w ramach w/w programu na bieżąco poinformujemy czytelników na profilu biblioteki na portalu społecznościowym Facebook oraz      na stronie www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

 

1636041591.jpg