Deklaracja dostępności - aktualizacja 01.08.2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016

Data publikacji nowej, dostępnej cyfrowo, strony internetowej: 31.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań bibliotekarzy – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały już takie napisy.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.                                   Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 915065022 – czytelnia, 915065021 - wypożyczalnia, 915065023 - dyrektor i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować dla Ciebie.

Oświadczenie sporządzono: 2023-01-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu w sprawach dostępności są: Andżelika Gałecka, Joanna Wyrobek (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 915065023). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia                                 z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna/komunikacyjna/informacyjna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach Plac Ratuszowy 1

Od 22 września 2022 międzyzdrojska Biblioteka znajduje się w nowej siedzibie przy Placu Ratuszowym 1 (w budynku Ratusza Miejskiego) Nowa siedziba nie ma barier architektonicznych. Dla klientów dostępne jest jedno wejście od placu. Czytelnia z salą spotkań, Czytelnia Internetowa, Dział dla dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową wszystkie korytarze i pomieszczenia są dostosowane - nie ma progów, szerokie wejścia. Wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży, biura oraz sala warsztatowa znajdują się na 1 piętrze. W budynku jest winda oraz toalety dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach dokładają wszelkich starań, by zapewnić dostępność. Przy drzwiach wejściowych zamontowano dzwonek dla osób, które potrzebują asysty pracowników biblioteki.  

Na każdym piętrze jest informacja wizualna i dotykowa o rozkładzie pomieszczeń (plany tyflograficzne), brak informacji głosowej. W budynku zastosowano urządzenia i inne środki techniczne do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami: w czytelni połączonej z salą spotkań jest pętla indukcyjna powierzchniowa, dodatkowo przy ladach w wypożyczalni, dziale dla dzieci i wypożyczalni są pętle stanowiskowe. Na drzwiach i poręczach schodów umieszczono tabliczki i nakładki w jęz. Brailla. Na korytarzach umieszczono czytelne oznaczenia (w jęz. polskim i angielskim) ułatwiające dojście do poszczególnych sal. W czytelni internetowej znajduje się komputer z SuperNova (oprogramowaniem dla osoby niewidomej), dodatkowo biblioteka ma powiększalnik dla osób niedowidzących, Auto-Lektorem Braille (urządzenie lektorskie służące do odczytywania głosem syntetycznym tekstu drukowanego), tablet z programem Mówik i sprzęt do audiodeskrypcji. W ofercie biblioteki są książki z dużą czcionką, audiobooki, możliwość wypożyczenia czytaków do audiobooków, czytelników do ebooków

Dyrektor biblioteki w 2022 ukończył szkolenie w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie elementarnym (A1/A2).

W marcu 2021 roku zgodnie z Art. 6 i Art. 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, bibliotekarzom powierzono obowiązki udzielania niezbędnych informacji głosowych osobom niepełnosprawnym, asysty przy takich osobach chcących skorzystać z oferty biblioteki, asysty w sytuacjach zagrożenia bądź ewakuacji.

Przed budynkiem biblioteki znajduje się parking w wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do siedziby biblioteki w Międzyzdrojach i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Deklaracja dostępności - aktualizacja 23.01.2023

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016

Data publikacji nowej, dostępnej cyfrowo, strony internetowej: 31.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań bibliotekarzy – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały już takie napisy.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 913280442, 915065022 – czytelnia, 915065021 - wypożyczalnia, 915065023 - dyrektor i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować dla Ciebie.

Oświadczenie sporządzono: 2023-01-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu w sprawach dostępności są: Andżelika Gałecka, Joanna Wyrobek (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 915065023). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia                                 z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna/komunikacyjna/informacyjna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach Plac Ratuszowy 1

Od 22 września 2022 międzyzdrojska Biblioteka znajduje się w nowej siedzibie przy Placu Ratuszowym 1 (w budynku Ratusza Miejskiego) Nowa siedziba nie ma barier architektonicznych. Dla klientów dostępne jest jedno wejście od placu. Czytelnia z salą spotkań, Czytelnia Internetowa, Dział dla dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową wszystkie korytarze i pomieszczenia są dostosowane - nie ma progów, szerokie wejścia. Wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży, biura oraz sala warsztatowa znajdują się na 1 piętrze. W budynku jest winda oraz toalety dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach dokładają wszelkich starań, by zapewnić dostępność. Przy drzwiach wejściowych zamontowano dzwonek dla osób, które potrzebują asysty pracowników biblioteki.  

Na każdym piętrze jest informacja wizualna i dotykowa o rozkładzie pomieszczeń (plany tyflograficzne), brak informacji głosowej. W budynku zastosowano urządzenia i inne środki techniczne do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami: w czytelni połączonej z salą spotkań jest pętla indukcyjna powierzchniowa, dodatkowo przy ladach w wypożyczalni, dziale dla dzieci i wypożyczalni są pętle stanowiskowe. Na drzwiach i poręczach schodów umieszczono tabliczki i nakładki w jęz. Brailla. Na korytarzach umieszczono czytelne oznaczenia (w jęz. polskim i angielskim) ułatwiające dojście do poszczególnych sal. W czytelni internetowej znajduje się komputer z SuperNova (oprogramowaniem dla osoby niewidomej), dodatkowo biblioteka ma powiększalnik dla osób niedowidzących, Auto-Lektorem Braille (urządzenie lektorskie służące do odczytywania głosem syntetycznym tekstu drukowanego), tablet z programem Mówik i sprzęt do audiodeskrypcji. W ofercie biblioteki są książki z dużą czcionką, audiobooki, możliwość wypożyczenia czytaków do audiobooków, czytelników do ebooków

Dyrektor biblioteki w 2022 ukończył szkolenie w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie elementarnym (A1/A2).

W marcu 2021 roku zgodnie z Art. 6 i Art. 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, bibliotekarzom powierzono obowiązki udzielania niezbędnych informacji głosowych osobom niepełnosprawnym, asysty przy takich osobach chcących skorzystać z oferty biblioteki, asysty w sytuacjach zagrożenia bądź ewakuacji.

Przed budynkiem biblioteki znajduje się parking w wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do siedziby biblioteki w Międzyzdrojach i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Deklaracja dostępności

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016

Data publikacji nowej, dostępnej cyfrowo, strony internetowej: 31.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań bibliotekarzy – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały już takie napisy.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 913280442 i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować dla Ciebie.

10.03.2021 zlecono podmiotowi zewnętrznemu (firma Pach Studnio Szczecin) dostosowanie strony internetowej biblioteki do wymogów ustawy z 4.04.2019 o zapewnieniu dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu w sprawach dostępności są: Andżelika Gałecka, Joanna Pałasz lub Monika Jakubowska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 913280442). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna/komunikacyjna/informacyjna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach ul. Norwida 15

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Norwida. Czytelnia z salą spotkań, Czytelnia Internetowa, Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są dostosowane – nie ma progów. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do toalety publicznej jest utrudniony – prowadzą do niej 4 schody.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach dołożą wszelkich starań, by umożliwić i zapewnić dostęp metodami alternatywnymi (np. mobilny podjazd do budynku, asysta wolontariuszy bądź pracowników biblioteki) – prosimy takie potrzeby zgłosić pod nr tel. 913280442 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Międzyzdroje jest w trakcie budowy nowej siedziby biblioteki, która na zostać oddana do użytku 2022/2023 i będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W marcu 2021 roku zgodnie z Art. 6 i Art. 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, bibliotekarzom powierzono obowiązki udzielania niezbędnych informacji głosowych osobom niepełnosprawnym, asysty przy takich osobach chcących skorzystać z oferty biblioteki, asysty w sytuacjach zagrożenia bądź ewakuacji.

Przed budynkiem biblioteki brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – przed budynkiem biblioteki jest zakaz postoju. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.