Miejska Biblioteka Publiczna w Im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, ul. Norwida 15, tel. 91 32 80 442

 • Biblioteka

  Biblioteka

 • Ferie w bibliotece - 2017

  Ferie w bibliotece - 2017

 • Horror! Czyli skąd się biorą dzieci - spotkanie z Grzegorzem Kasdepke - 2016

  Horror! Czyli skąd się biorą dzieci - spotkanie z Grzegorzem Kasdepke - 2016

 • Sędzia Anna Maria Wesołowska w międzyzdrojskiej bibliotece-wrzesień 2014

  Sędzia Anna Maria Wesołowska w międzyzdrojskiej bibliotece-wrzesień 2014

 • Koncert "Loranc śpiewa Jakubczak" - 2013

  Koncert "Loranc śpiewa Jakubczak" - 2013

 • Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą - listopad 2014

  Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą - listopad 2014

 • Spotkanie z Ewą Wachowicz - grudzień 2016

  Spotkanie z Ewą Wachowicz - grudzień 2016

 • Andżelika Gałecka Bibliotekarzem Roku Województwa Zachodniopomorskiego - 2012

  Andżelika Gałecka Bibliotekarzem Roku Województwa Zachodniopomorskiego - 2012

 • WOŚP - 2017

  WOŚP - 2017

 • WOŚP - 2016

  WOŚP - 2016

 • Bibliotekarze podczas Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu "Morskie Skarby"

  Bibliotekarze podczas Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu "Morskie Skarby"

 • Impreza "Czy mówisz po polsku?" - prof. Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek w lipcu 2014

  Impreza "Czy mówisz po polsku?" - prof. Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek w lipcu 2014

 • Spotkanie autorskie z Tanyą Valko - 2013

  Spotkanie autorskie z Tanyą Valko - 2013

 • Ferie w bibliotece - 2017

  Ferie w bibliotece - 2017

 • Spotkanie autorskie z Marią Czubaszek - październik 2013

  Spotkanie autorskie z Marią Czubaszek - październik 2013

 • Anna Seniuk w bibliotece - luty 2015

  Anna Seniuk w bibliotece - luty 2015

 • Ferie zimowe w bibliotece - 2017

  Ferie zimowe w bibliotece - 2017

 • Artur Andrus w międzyzdrojskiej bibliotece - luty 2014

  Artur Andrus w międzyzdrojskiej bibliotece - luty 2014

 • Warsztaty Pisankowe - 2016

  Warsztaty Pisankowe - 2016

 • Wojciech Widłak podczas spotkania z dziećmi - kwiecień 2016

  Wojciech Widłak podczas spotkania z dziećmi - kwiecień 2016

 • Finał ferii zimowych

  Finał ferii zimowych

 • Spotkanie z Super Nianią Dorotą Zawadzką - marzec 2014

  Spotkanie z Super Nianią Dorotą Zawadzką - marzec 2014

 • Tydzień Bibliotek - spektakl "Zaczarowane jabłuszka" - 2016

  Tydzień Bibliotek - spektakl "Zaczarowane jabłuszka" - 2016

 • Spotkanie z Ewą Chotomską - marzec 2014

  Spotkanie z Ewą Chotomską - marzec 2014

 • "Malowanie obrazu głosem" - spotkanie z aktorem Robertem Więckiewiczem - maj 2016

  "Malowanie obrazu głosem" - spotkanie z aktorem Robertem Więckiewiczem - maj 2016

 • Tydzień Bibliotek - Bibliotekarze jako Smerfy - 2014

  Tydzień Bibliotek - Bibliotekarze jako Smerfy - 2014

 • Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem - listopad 2012

  Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem - listopad 2012

 • "Czy mówisz po polsku?" - Krystyna Czubówna i Sławomira Łozińska - lipiec 2014

  "Czy mówisz po polsku?" - Krystyna Czubówna i Sławomira Łozińska - lipiec 2014

 • Małgorzata Braunek i Artur Cieślar w bibliotece - marzec 2012

  Małgorzata Braunek i Artur Cieślar w bibliotece - marzec 2012

 • Michał Rusinek podczas spotkania z młodzieżą - wrzesień 2014

  Michał Rusinek podczas spotkania z młodzieżą - wrzesień 2014

 • Neptunalia 2016

  Neptunalia 2016

 • Piknik Rodzinny - 2014

  Piknik Rodzinny - 2014

 • WOŚP - 2013

  WOŚP - 2013

 • Ferie zimowe w bibliotece -2012

  Ferie zimowe w bibliotece -2012

 • Kazimiera Szczuka i Barbara Nowacka - "Nocne czytanki" - 2014

  Kazimiera Szczuka i Barbara Nowacka - "Nocne czytanki" - 2014

 • Spotkanie autorskie z Danutą Szyksznian - 2014

  Spotkanie autorskie z Danutą Szyksznian - 2014

 • Andżelika Gałecka - Wyspiarzem Roku 2013

  Andżelika Gałecka - Wyspiarzem Roku 2013

 • Spotkanie z Wandą Chotomską - marzec 2010

  Spotkanie z Wandą Chotomską - marzec 2010

 • Wręczenie statuetki "Biblioteka Roku 2009"

  Wręczenie statuetki "Biblioteka Roku 2009"

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło nr 19 oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pt.: „Bohater literacki - mój autorytet”.

Konkurs jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie 1 pracy plastycznej inspirowanej książką, w której bohaterem jest postać godna naśladowania np.: „Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett, „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Lofting, „Baltic pies, który płynął na krze” Barbara Gawryluk, „Jak Lolek został papieżem” Mariusz Wollny, „Która to Malala” Renata Piątkowska, „Mieszko, ty wikingu” Grażyna Bąkiewicz, itp. Bohater może być postacią realną, fikcyjną lub historyczną – np. człowiek, zwierzę, postać z bajki. Prace przyjmowane będą do 10 kwietnia 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach. Prace, które zostały nadesłane na konkurs w 2020 r. będą przypisywane do kategorii wiekowej zgodnie z datą dostarczenia pracy.

Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Bohater literacki – mój autorytet”

1. Organizator konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Nr 19 w Międzyzdrojach     

2. Cele konkursu

- rozbudzenie u dzieci i młodzieży wyobraźni oraz możliwość zaprezentowania zdolności plastycznych

- propagowanie czytelnictwa oraz zwiększenie zainteresowania literaturą dla dzieci i młodzieży

- aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz rozwój osobisty

3. Przedmiot konkursowej rywalizacji

Zadaniem uczestników jest nadesłanie 1 pracy plastycznej inspirowanej książką, w której bohaterem jest postać godna naśladowania np.: „Tajemniczy ogród” F. H. Burnett, „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicz, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” H. Lofting, „Baltic pies, który płynął na krze” B. Gawryluk, „Jak Lolek został papieżem” M. Wollny, „Która to Malala” R. Piątkowska, „Mieszko, ty wikingu” G. Bąkiewicz,  itp. Bohater może być postacią realną, fikcyjną lub historyczną  – np. człowiek, zwierzę, postać z bajki. 

4. Formy pracy

- format A2

- dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka)

- liczy się pomysłowość, oryginalność, nowatorskie techniki oraz oddanie klimatu niesamowitych przygód bohaterów książek

- na odwrocie pracy prosimy umieścić tytuł książki, która była inspiracją; imię bohatera, jakiego przedstawia praca; imię, nazwisko i wiek autora pracy; nazwę szkoły lub instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna/instruktora oraz napisać jedno zdanie, dlaczego uczestnik wybrał danego bohatera – co w jego postawie, czynie wzbudziło zainteresowanie.

- Uwaga! Jedna praca - jeden autor. 

5. Czas trwania konkursu

- Konkurs trwa: 11.01.2021- 10.04.2021 r. Termin nadsyłania prac mija 10.04.2021 r. 

- Prace, które zostały nadesłane na konkurs w 2020 r. będą przypisywane do kategorii wiekowej z zgodnie z datą dostarczenia pracy.

6. Miejsce składania prac

Prace należy przesyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, 72-500 Międzyzdroje ul. Norwida 15, tel. (91) 32-80-442

7. Jury

- Profesjonalne jury będzie powołane przez organizatora. Decyzje jury zapadają w głosowaniu większością głosów.

8. Uczestnicy konkursu

- Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

- Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac zaprezentowanych na wystawie 

9. Nagrody

- Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i książkowymi

- Przewidziane są wyróżnienia nagrodzone przez prywatnych sponsorów i inne instytucje                        

- Jedną nagrodę w konkursie przyznaje komisja SBP w Międzyzdrojach

10. Wyniki konkursu

- Organizatorzy poinformują szkoły oraz instytucje, do których uczęszczają osoby nagrodzone, o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród do 30.04.2021 r. W związku z pandemią organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy oficjalnego wręczenia nagród.

- Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

- Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach (www.biblioteka.miedzyzdroje.pl) 

11. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości

informacji o laureatach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informują, iż:

1. Administratorem Pana/i/dziecka danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500 przy ulicy Norwida 15

2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Międzyzdrojach jest Pani Anna Piecyk nr tel.: 91 32 80 442, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane Pani/Pana/dziecka nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

4. Dane Pana/i/dziecka będą przechowywane tylko na czas trwania konkursu plastycznego i wystawy pt. „Bohater literacki – mój autorytet”

5. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich/dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO (później UODO), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych Pana/i/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

7. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie

8. Dane Pana/i/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani również  w formie profilowania.