Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Gmina Międzyzdroje oraz 10 Szczep „Gniazdo” ZHP zapraszają do wzięcia udziału w II edycji gry miejskiej pt. „Czytelnik na tropie książek”, która odbędzie się 21 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 w Międzyzdrojach.

Gra miejska staje się jedną z najpopularniejszych metod pracy z młodym odbiorcą. Polega na rozwiązywaniu zagadek i wykonywaniu określonych zadań w przestrzeni miejskiej. Ważnym elementem gry jest rywalizacja między grupami oraz dotarcie uczestników jak najszybciej do mety.

Do zabawy zapraszamy rodziny z dziećmi – zarówno mieszkańców Gminy Międzyzdroje jak i turystów. Gra będzie polegać na odnalezieniu 15 punktów wyznaczonych na terenie Międzyzdrojów. Grupy na każdej bazie za wykonanie wyznaczonego zadania otrzymają zagadkę naprowadzającą do następnego punktu. Wygrywa drużyna, która zaliczy wszystkie bazy i dotrze jako pierwsza na metę. Miejscem startu będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach.

W grze może wziąć udział maksymalnie 12 grup (decyduje kolejność zgłoszeń), liczących od 2 do 5 osób. W każdej drużynie musi być minimum jedna osoba powyżej 18. roku życia. Aby przystąpić do gry należy dokonać zgłoszenia najpóźniej do 19 sierpnia 2021 r. do godz. 17.00 osobiście w bibliotece lub drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W formularzu prosimy o podanie składu osobowego grupy (imię i nazwisko każdego z członków drużyny oraz wiek dzieci) z zaznaczeniem kto będzie kapitanem drużyny oraz o podanie kontaktowego numeru telefonu. Warunkiem przystąpienia do zabawy jest wypełnienie i podpisanie zgody na udział w grze przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z pandemią. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.

Gwarantujemy dobrą zabawę oraz nagrody dla wszystkich uczestników gry.

Gra miejska połączona jest z konkursem o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Międzyzdroje. Partnerami gry miejskiej są: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, Woliński Park Narodowy, Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje, Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach”, Oddział PTTK w Międzyzdrojach, Zakład Ochrony Środowiska, Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzdrojach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach, Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach, Two Sisters bistro & cafe, Restauracja Neptun, Spółka Nowe Centrum, Bałtycki Park Miniatur, Villa Martini oraz Terminal Promowy Świnoujście.

Więcej informacji udzielają bibliotekarze pod nr tel. 91 32 80 442. Regulamin i potrzebne załączniki dostępne są na stronie www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

 

REGULAMIN II EDYCJI GRY MIEJSKIEJ

„CZYTELNIK NA TROPIE KSIĄŻEK”

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w II edycji gry miejskiej pt. „Czytelnik na tropie książek”.
 2. Organizatorami gry są: Gmina Międzyzdroje, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego
  w Międzyzdrojach oraz 10 Szczep „Gniazdo” ZHP.
 3. Parterami gry są: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, Woliński Park Narodowy, Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje, Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach”, Oddział PTTK w Międzyzdrojach, Zakład Ochrony Środowiska, Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzdrojach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach, Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach, Two Sisters bistro & cafe, Restauracja Neptun, Spółka Nowe Centrum, Bałtycki Park Miniatur, Villa Martini oraz Terminal Promowy Świnoujście.
 4. Gra miejska połączona jest z konkursem o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Międzyzdroje.
 5. Gra miejska „Czytelnik na tropie książek” jest grą o charakterze patriotycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy na temat miasta Międzyzdroje, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz zwiększenie rekreacji ruchowej w szczególności u dzieci i młodzieży.
 6. Gra miejska odbędzie się 21 sierpnia 2021 r. (sobota) o godz. 11.00, start przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach.
 7. Gra dofinansowana jest z budżetu Gminy Międzyzdroje.
 8. Udział w grze jest bezpłatny.

 

Przepisy szczegółowe

 1. Liczba miejsc jest ograniczona. W grze może wziąć udział maksymalnie 12 grup, liczących od 2 do 5 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W każdej drużynie musi być minimum jedna osoba powyżej 18. roku życia.
 2. W grze miejskiej mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta i Gminy Międzyzdroje oraz turyści.
 3. Warunkiem przystąpienia do gry jest wypełnienie i podpisanie zgody na udział w grze przez opiekuna prawnego.
 4. Zgłoszenia drużyn należy dokonywać najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2021 r. do godz. 17.00 osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach lub drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Należy podać następujące dane: imię i nazwisko każdego z członków drużyny, kontaktowy numer telefonu, wiek dzieci.
 5. Nie można przystąpić do gry pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 6. Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z pandemią. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.
 7. Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny dla drużyn (napój oraz słodką przekąskę).
 8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzję o odbyciu się gry miejskiej podejmuje Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz do odwołania gry bez podania przyczyny.
 10. Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może być powodem do wykluczenia uczestników z gry.
 11. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo uczestników podczas gry. Gra miejska jest ubezpieczona.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty będące własnością uczestników pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informują, iż:
 14. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego
  z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500 przy ulicy Norwida 15
 15. Inspektorem ochrony danych w MBP w Międzyzdrojach jest Pani Anna Szymańska nr tel.: 91 32 80 442 adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Wizerunki uczestników będą udostępnione na stronach internetowych i profilach na portalu społecznościowym Facebook organizatorów i partnerów oraz lokalnych portalach internetowych.
 2. Dane uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  (na wniosek).
 3. Dane uczestników będą przechowywane tylko na czas trwania gry miejskiej pt. „Czytelnik na tropie książek”
  i 14-dniowej kwarantanny.
 4. Uczestnicy posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do GIODO (później UODO), gdy uznają, iż przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 6. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w grze miejskiej
  „Czytelnik na tropie książek”.
 7. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani również w formie profilowania.
 8. Rezerwacja i uczestnictwo w grze jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

Przebieg gry

 1. Drużyny proszone są o przybycie na miejsce startu (przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach) najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem gry, czyli o godz. 10.45.
 2. Drużyny rozpoczynają grę zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Organizatora na miejscu startu.
 3. Na terenie Międzyzdrojów zostało ukrytych 14 punktów z zadaniami do wykonania.
 4. W momencie startu każda drużyna otrzymuje ekwipunek, mapę Międzyzdrojów, kartę zadań oraz wskazówkę prowadzącą do 2. bazy, zostanie także przydzielone mu zadanie do wykonania.
 5. Przy każdej bazie będą czekać na uczestników osoby, których celem będzie wyznaczenie zadania do wykonania dla danej drużyny, przyznanie punktu oraz wręczenie kolejnej wskazówki.
 6. Na przebycie całej trasy każda z drużyn ma maksymalnie 3 h. Po przekroczeniu określonego czasu lub nie dotarcie do wszystkich 14 baz, drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
 7. Grupy całą trasę muszą pokonać razem, bez rozdzielania się.
 8. Na trasie będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych toalet.
 9. Po przybyciu na metę, tzn. do ostatniej bazy należy oddać obsłudze kartę ze zdobytymi punktami.
 10. Wszystkie drużyny, niezależenie od ukończenia gry mają wstawić się na metę o godzinie 14.00. W przypadku przekroczenia określonego czasu należy skontaktować się z Organizatorem pod nr tel. 503 687 255, który wskaże uczestnikom ostatnią bazę.
 11. 3 pierwsze drużyny, które dotrą na metę oraz zdobędą maksymalną ilość punktów (15) otrzymają nagrody główne odpowiednio za I, II i III miejsce, pozostałe drużyny otrzymają nagrody pocieszenia.
 12. W przypadku trudności z odnalezieniem punktów Organizator może udzielić wskazówek.
 13. Podczas gry należy poruszać się wyłącznie pieszo (nie dotyczy osób niepełnosprawnych ruchowo). Drużyny, które będą przemieszczać się za pomocą różnych środków transportu jak np. rower, hulajnoga, samochód, będą dyskwalifikowane.
 14. Wzięcie udziału w grze stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

Załącznik nr 1 Zgoda na udział w grze