Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprasza na pierwsze zajęcia z programowania robotów LEGO® oraz z e-Citizen ECDL w zakresie umiejętności wykorzystywania komputera i Internetu, które odbędą się 25 października 2021 r. o godz. 16.00 w międzyzdrojskiej bibliotece.

W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby zapisane. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Nabór jest prowadzony poprzez osobiste spotkanie pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, które ma brać udział w zajęciach. Bibliotekarz wypełnia formularz elektroniczny zgłoszenia wraz z rodzicem/opiekunem prawnym i drukuje wersję papierową, którą podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Projekt Liga eSzkoła NUTS 3 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z pandemią.

UWAGA

Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży między 10 a 18 rokiem życia.

Zapraszamy!