Niezmiernie miło nam poinformować, że rozstrzygnięty został I nabór wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Wniosek złożony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach pt. „Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego”

został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kwotę 1 040 083,00 zł. Autorką wniosku jest Dyrektor Biblioteki Andżelika Gałecka, którą w kwestiach technicznych i budowlanych wspierali Mateusz Flotyński oraz Tomasz Iwaszczyszyn. Koszty ogólne zadania to: 1 793 419,00 zł, z czego 753 336,00 to wkład własny.   

„Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego” – to projekt inwestycyjny związany z wykończeniem pomieszczeń (stan „pod klucz”) oraz zakupem wyposażenia i sprzętu, w nowo wybudowanym obiekcie „Centrum Administracyjno-Kulturalne” w Międzyzdrojach, w części przeznaczonej dla Biblioteki, opierający się na dostępności, nowoczesności oraz podnoszeniu standardów wszechstronnej działalności instytucji kultury.

„Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego” zostanie wyposażona w sprzęt i systemy wysokiej jakości wspierający dostępność do dóbr kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz windy i toalet dla niepełnosprawnych, które są już standardem w nowopowstających obiektach, biblioteka będzie dysponować m.in. planami tyflograficznymi, systemem pętli indukcyjnej, oznaczeniami pomieszczeń oraz nakładkami na końcach poręczy przy schodach w języku Brailla’a, stanowiskiem komputerowym dla osób niewidomych, powiększalnikiem dla osób niedowidzących, sprzętem do audiodeskrypcji, przenośnym sprzętem z oprogramowaniem Mówik 2.0…

Planujemy wprowadzić nowoczesne i innowacyjne rozwiązania poprzez zakup urządzeń samoobsługowych typu: Książkomat – książka dostępna przez całą dobę i Bibliobox - wrzutnia książek.

W „Międzyzdrojskiej Bibliotece dla Każdego” zostaną utworzone działy: na parterze czytelnia z salą spotkań, czytelnia internetowa, przestrzeń wystawiennicza, zaplecze sanitarne i socjalne oraz to, o czym zawsze marzyliśmy – DZIAŁ DLA DZIECI. Na piętrze znajdować się będzie wypożyczalnia, magazyn książek, „Kameralne Studio Relaksu” m.in. na zajęcia z seniorami, warsztaty oraz przygotowania do matury dla młodzieży, zaplecze sanitarne oraz biura.

Mamy nadzieję, że już niedługo mieszkańcy Gminy Międzyzdroje, mieszkańcy sąsiednich miast oraz turyści będą korzystać z dostępnej, nowoczesnej przestrzeni dającej możliwość organizacji działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej w wielowymiarowym zakresie dla wszystkich grup społecznych.