W przededniu rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 31 sierpnia 2019 o godz. 16:00 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbył się wernisaż Wystawy Historycznej upamiętniającej 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Pomysłodawcą powstania wystawy są harcerze z Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP we współpracy ze Stowarzyszeniem „Archeozdroje”, Międzynarodowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Fundacją Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych. Przy pomocy i wsparciu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, portalu internetowego Społeczność Międzyzdroje oraz mieszkańcy Gminy Międzyzdroje, którzy mocno zaangażowali się w powstanie wystawy. Wystawa powstała na bazie eksponatów i dokumentów, które pochodziły z byłej Izby Pamięci prowadzonej przez śp. Pana Bronisława Chmielowskiego i Jego Żonę Reginę Chmielowską.

 

Wystawa została podzielona na historyczne działy.

W pierwszej części wystawy umieszczone są kopie oryginalnych plakatów, odezw i alertów od 30 sierpnia 1939 do dnia kapitulacji Warszawy, pochodzące
z Biblioteki Narodowej.

Wprowadzenie do opisu Kampanii Wrześniowej 1939 jest Laudacja o polskim żołnierzu pt. „Wojna 1939 roku wojną całego narodu”. Następnie opisy Bitew Kampanii Wrześniowej 1939, pierwszą część zamyka gablota z pamiątkowymi urnami z pól bitewnych gdzie walczyli i ginęli Polacy.

Część druga wystawy poświęcona jest naszemu mikroregionowi
i Międzyzdrojom, które wówczas nosiły niemiecką nazwę Misdroy i nie były polskimi terenami. W roku 1939 Międzyzdroje nie były objęte działaniami wojennymi, stanowiły miejscem wypoczynku i rekreacji niemieckich obywateli oraz żołnierzy powracających z frontu.

Trzecia część wystawy pn. „Okruchy Wojny” poświęcona jest weteranom walk i kombatantom, odznaczeniom otrzymanym za bohaterstwo w obronie Ojczyzny, wspomnieniom i listom z niewoli naszych mieszkańców oraz pamiątkom z tego okresu, które przetrwały do dzisiaj. Uzupełnieniem wystawy są opisy i wywiady
z mieszkańcami Międzyzdrojów. Trzecią część wystawy zamyka czas powojenny, tułaczki, przesiedlenia i budowaniu nowego rodzinnego gniazda w naszej gminie przez przesiedlonych ze wschodu. Wózek przesiedleńca, pełen dóbr doczesnych i wystawa planszowa Archipelagu Pamięci zamykają symbolicznie okres powojennego wygnania i tułaczki Polaków i Niemców z tych ziem.

Polegli Polacy na wszystkich frontach II Wojny Światowej i niewinne ofiary wojny zostali uczczeni minutą ciszy. Kombatantom i rodzinom nieżyjących kombatantów wręczono czerwone róże jako symbol naszej miłości, szacunku i hołdu wraz z podziękowaniem za przelaną krew w obronie Ojczyzny. Róże dla upamiętnienia położono również na grobach kombatantów.

Pan Włodzimierz Opala , dawny mieszkaniec Międzyzdrojów przypomniał losy swoich rodziców i rodziny w czasie zesłania na Syberię oraz losy wojenne.

Przesłanie pana Włodzimierza jest najważniejsze: ”Nie oceniajmy dzisiaj żołnierzy, którzy walczyli za Ojczyznę w różnych armiach, pod różnym dowództwem - polityka działa się poza nimi i nad ich głowami, żołnierze mieli w sercach dobro wolnej Polski”.

Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie się w tak szczytną ideę złożenia hołdu międzyzdrojskim kombatantom i wszystkim, którzy walczyli i zginęli za wolną Ojczyznę. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Julianny Rogowskiej, Moniki Jakubowskiej, Janusza Brzeskiego, Marka Czarlińskiego, Mariana Matysiak oraz harcerzy: Amelii Falby, Igora Wancisiewicza i Aleksandra Deji. Wyróżnieni harcerze w nagrodę wezmą udział w państwowych uroczystościach powstania Szarych Szeregów
w Warszawie.

Według mieszkańców wystawa staje się zarzewiem powstania Izby Pamięci jako początku Muzeum Regionalnego w Międzyzdrojach.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy, która będzie trwała do końca września 2019r. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach w Międzyzdrojach

Dostępne są filmy z wywiadów z kombatantkami i ofiarami wojny na sali wystawowej. Zapraszamy szkoły na lekcje historii w otoczeniu wielu eksponatów
z tamtych czasów.

Projekt zrealizowano z funduszy Gminy Międzyzdroje.

 

Jolanta Szarłowicz
Stowarzyszenie „Archeozdroje”

phm. Tomasz Rychłowski
X Szczep „Gniazdo” ZHP w Międzyzdrojach


fot. Renata Szarłowicz, Julianna Rogowska, MDK