"Rodzinne warsztaty plastyczne" - Szkoła Podstawowa nr w Wapnicy