Miejska Biblioteka Publiczna w Im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, ul. Norwida 15, tel. 91 32 80 442

 • Biblioteka

  Biblioteka

 • Ferie w bibliotece - 2017

  Ferie w bibliotece - 2017

 • Horror! Czyli skąd się biorą dzieci - spotkanie z Grzegorzem Kasdepke - 2016

  Horror! Czyli skąd się biorą dzieci - spotkanie z Grzegorzem Kasdepke - 2016

 • Sędzia Anna Maria Wesołowska w międzyzdrojskiej bibliotece-wrzesień 2014

  Sędzia Anna Maria Wesołowska w międzyzdrojskiej bibliotece-wrzesień 2014

 • Koncert "Loranc śpiewa Jakubczak" - 2013

  Koncert "Loranc śpiewa Jakubczak" - 2013

 • Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą - listopad 2014

  Spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą - listopad 2014

 • Spotkanie z Ewą Wachowicz - grudzień 2016

  Spotkanie z Ewą Wachowicz - grudzień 2016

 • Andżelika Gałecka Bibliotekarzem Roku Województwa Zachodniopomorskiego - 2012

  Andżelika Gałecka Bibliotekarzem Roku Województwa Zachodniopomorskiego - 2012

 • WOŚP - 2017

  WOŚP - 2017

 • WOŚP - 2016

  WOŚP - 2016

 • Bibliotekarze podczas Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu "Morskie Skarby"

  Bibliotekarze podczas Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu "Morskie Skarby"

 • Impreza "Czy mówisz po polsku?" - prof. Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek w lipcu 2014

  Impreza "Czy mówisz po polsku?" - prof. Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek w lipcu 2014

 • Spotkanie autorskie z Tanyą Valko - 2013

  Spotkanie autorskie z Tanyą Valko - 2013

 • Ferie w bibliotece - 2017

  Ferie w bibliotece - 2017

 • Spotkanie autorskie z Marią Czubaszek - październik 2013

  Spotkanie autorskie z Marią Czubaszek - październik 2013

 • Anna Seniuk w bibliotece - luty 2015

  Anna Seniuk w bibliotece - luty 2015

 • Ferie zimowe w bibliotece - 2017

  Ferie zimowe w bibliotece - 2017

 • Artur Andrus w międzyzdrojskiej bibliotece - luty 2014

  Artur Andrus w międzyzdrojskiej bibliotece - luty 2014

 • Warsztaty Pisankowe - 2016

  Warsztaty Pisankowe - 2016

 • Wojciech Widłak podczas spotkania z dziećmi - kwiecień 2016

  Wojciech Widłak podczas spotkania z dziećmi - kwiecień 2016

 • Finał ferii zimowych

  Finał ferii zimowych

 • Spotkanie z Super Nianią Dorotą Zawadzką - marzec 2014

  Spotkanie z Super Nianią Dorotą Zawadzką - marzec 2014

 • Tydzień Bibliotek - spektakl "Zaczarowane jabłuszka" - 2016

  Tydzień Bibliotek - spektakl "Zaczarowane jabłuszka" - 2016

 • Spotkanie z Ewą Chotomską - marzec 2014

  Spotkanie z Ewą Chotomską - marzec 2014

 • "Malowanie obrazu głosem" - spotkanie z aktorem Robertem Więckiewiczem - maj 2016

  "Malowanie obrazu głosem" - spotkanie z aktorem Robertem Więckiewiczem - maj 2016

 • Tydzień Bibliotek - Bibliotekarze jako Smerfy - 2014

  Tydzień Bibliotek - Bibliotekarze jako Smerfy - 2014

 • Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem - listopad 2012

  Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem - listopad 2012

 • "Czy mówisz po polsku?" - Krystyna Czubówna i Sławomira Łozińska - lipiec 2014

  "Czy mówisz po polsku?" - Krystyna Czubówna i Sławomira Łozińska - lipiec 2014

 • Małgorzata Braunek i Artur Cieślar w bibliotece - marzec 2012

  Małgorzata Braunek i Artur Cieślar w bibliotece - marzec 2012

 • Michał Rusinek podczas spotkania z młodzieżą - wrzesień 2014

  Michał Rusinek podczas spotkania z młodzieżą - wrzesień 2014

 • Neptunalia 2016

  Neptunalia 2016

 • Piknik Rodzinny - 2014

  Piknik Rodzinny - 2014

 • WOŚP - 2013

  WOŚP - 2013

 • Ferie zimowe w bibliotece -2012

  Ferie zimowe w bibliotece -2012

 • Kazimiera Szczuka i Barbara Nowacka - "Nocne czytanki" - 2014

  Kazimiera Szczuka i Barbara Nowacka - "Nocne czytanki" - 2014

 • Spotkanie autorskie z Danutą Szyksznian - 2014

  Spotkanie autorskie z Danutą Szyksznian - 2014

 • Andżelika Gałecka - Wyspiarzem Roku 2013

  Andżelika Gałecka - Wyspiarzem Roku 2013

 • Spotkanie z Wandą Chotomską - marzec 2010

  Spotkanie z Wandą Chotomską - marzec 2010

 • Wręczenie statuetki "Biblioteka Roku 2009"

  Wręczenie statuetki "Biblioteka Roku 2009"

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator i Partnerzy:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Międzyzdrojach.

2. Cel konkursu:

- promowanie zdolności manualnych i wyobraźni,,

- przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnieniami,

- przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy,

- propagowanie wśród dzieci i osób dorosłych zdrowego stylu życia i zachęcanie do rozwijania zainteresowań,

- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,

- promocja czytelnictwa, 

- zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole i korzystania z informacji  starszego pokolenia,

- propagowanie szacunku dla osób starszych oraz wartości kulturalnych.

3. Zadaniem konkursowym jest:

- wykonanie 1 makiety wnętrza jednego lub kilku pomieszczeń biblioteki np. działu dziecięcego, wypożyczalni, czytelni, sali audiowizualnej, czytelni komputerowej ... 

4. Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież (do 18 roku życia) z Gminy Międzyzdroje ze swoimi rodzinami/opiekunami prawnymi. 

5. Warunki konkursu:

Przedmiotem konkursu jest makieta wnętrza biblioteki. Budynek z zewnątrz nie będzie brany pod uwagę.  Technika, materiały do użycia, wymiary: dowolne. Mile widziany recykling. Bez użycia gotowych elementów. Należy wykonać 3 zdjęcia dokumentujące powstawanie makiety. Do konkursu zgłaszają się rodziny (dziecko z co najmniej jedną osobą pełnoletnią z rodziny).

Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z wyraźnie napisanymi imionami i nazwiskami autorów. Razem z makietą należy przynieść zdjęcia w formie elektronicznej (płyta CD, pendrive) oraz kartę zgłoszeniową zał. nr 1.

6. Termin i warunki dostarczenia prac:

Prace będą przyjmowane do 23 marca 2018 r. (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach.

7. Kryteria oceny:

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać:

- estetykę wykonania, stopień trudności

- zgodność pracy z tematem

- pomysłowość, oryginalność

- samodzielność wykonania

- recykling

8. Nagrody:

Komisja konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 7 kwietnia2018 r. podczas imprezy zorganizowanej z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach, która odbędzie się 

o godzinie 17:00 w Sali Teatralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

10. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

11. Ochrona danych osobowych:

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości

informacji o laureatach.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

12. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu 

i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do zamknięcia konkursu

bez wyłonienia zwycięzcy.

13. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych prac.

 

 

 

zał. nr 1

Karta zgłoszenia do rodzinnego konkursu plastycznego 

na najciekawszą makietę wnętrza biblioteki

pt. „Biblioteka moich marzeń”

- Zabaw się w architekta wnętrz i stwórz własną wymarzoną Bibliotekę

 

 

1.Imiona i nazwiska uczestników konkursu, nazwa szkoły/ przedszkola, do którego

uczęszcza dziecko/dzieci.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

2. Adres zamieszkania oraz imię i nazwisko jednego pełnoletniego uczestnika konkursu:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

3.Telefon kontaktowy:

……………………………………………………………………………………

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników zawartych w karcie zgłoszenia oraz udostępnianie załączonej dokumentacji fotograficznej dla celów promocji konkursu przez organizatorów.

 

…………………………………………………………………………………………

data, podpis pełnoletniego uczestnika konkursu