5 czerwca 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie pt. „Unia Europejska i bezpieczeństwo w kontekście geopolitycznym” realizowane przez Komisję Europejską w Polsce oraz Fundację Civis Polonus w ramach projektu „Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej”.

W spotkaniu uczestniczyła Pani dr Marta Szulc z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspertka sieci Team Europe Direct, a także przewodnicząca zespołu ds. jakości kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations.

Podczas rozmowy z uczestnikami przedstawiono podstawowe informacje o Europie, w tym położenie krajów Unii Europejskiej oraz kluczowe wiadomości o nich. Ważną kwestią było także rozszerzenie Unii o kolejne kraje a kwestie bezpieczeństwa. W trakcie rozmowy podkreślono również znaczenie waluty euro w Unii Europejskiej oraz omówiono niedawne przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. Jednak priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Przedstawiona została także siła militarna państw, które wydają najwięcej funduszy na zbrojenia w tzw. rankingu Global Fire Power.

Dowiedzieliśmy się co to jest indeks mocy państw i jakie wynikają z tego konsekwencje dla świata. Nie zabrakło rozmów na temat dezinformacji, która w obecnej dobie, kiedy Europa musi być jednością wobec wojennej sytuacji na Ukrainie, jest wszechobecna i wkracza do mediów.

Kolejnym tematem, który wywołał wśród uczestników żywą dyskusję były migracje. Unia Europejska jest obszarem, gdzie kilkanaście procent populacji dokonuje migracji. Współcześnie proces ten jest określany jako zjawisko globalne, wielokierunkowe i masowe. Szczególnym niepokojem napawa niekontrolowany przypływ migrantów spoza Europy. Wiąże się to z pilnym wzmocnieniem granic oraz potrzebą zwiększenia nakładów finansowych na ten cel.

Podstawową sprawą w czasie spotkania była jednak dyskusja o bezpieczeństwie i obronie Unii Europejskiej. Pani dr Marta Szulc poruszyła temat niezachwianego poparcia dla Ukrainy wobec rosyjskiej agresji oraz zwiększonych zdolności unii do działania. Prowadząca wskazała za priorytet wzmocnienie odporności struktur europejskich w zakresie zapewnienia dostępu do strategicznych dziedzin. Jednym z głównych parytetów wymieniła tworzenie partnerstwa dla państw, które chcą współpracować i przystąpić do grona Unii Europejskiej i mają świadomość jak ważne jest utrzymanie pokoju i dobrobytu obywateli.

Przybyli goście okazali się doskonałymi rozmówcami w dyskusjach na temat Europy i geopolitycznego bezpieczeństwa. Po spotkaniu wypełniona została krótka ankieta.

Było to ostanie spotkanie w ramach projektu „Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej”. Spotkanie podsumowujące projekt odbędzie się w Warszawie już za kilka dni w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, o którym nasi czytelnicy i wszyscy zainteresowani dowiedzą się z przekazanej relacji z wydarzenia.

Starszy bibliotekarz

Szymon Głod