Na prośbę Burmistrza Międzyzdrojów Mateusza Bobka zamieszczamy informacje na temat spisu powszechnego.

Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczn

e jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawową i obowiązkową formą udziału w spisie jest samospis internetowy, tj. wypełnienie interaktywnego formularza, który zostanie zamieszczony na stronie https://spis.gov.pl. 

Dla osób, które dokonają samospisu planowana jest loteria z  możliwością wygrania wartościowych nagród. 

Burmistrz Międzyzdrojów

Mateusz Bobek